Rekisteriseloste ja tietosuoja

 

SOL-Kaihdin Oy:n rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: SOL-Kaihdin Oy
Y-tunnus: 0983824-8
Osoite: Muovitie 3, 33470 Ylöjärvi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Pekka Kivilompolo, pekka.kivilompolo@sol-kaihdin.fi
Osoite: Muovitie 3, 33470 Ylöjärvi

3. Rekisterin nimi

SOL-Kaihdin Oy:n verkkokaupan ja sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun ja kaupankäynnin toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
  ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot: kuten selailu- ja hakutiedot
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset sekä tarjonnanestotiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään henkilökohtaisesti, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Tarvittaessa VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Tietojen luovuttaminen

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan sekä puhelimitse myytyjen tuotteidemme toimituksen ja laskutuksen yms. mahdollistamiseksi, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa noudattaen ja huomioon ottaen EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

8. Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu:

Henkilötietoja käsittelevien ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietojen käsittelystä kirjalliset sopimukset, joissa edellytetään tietojen asianmukaista ja turvallista käsittelyä. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja.

9. Henkilötietojen säilytysaika:

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten

toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden

hoitamiseksi.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Pääsy rekisteriin:

Pekka Kivilompolo, toimitusjohtaja pekka.kivilompolo@sol-kaihdin.fi

Päivi Korkeakangas, tuotantovastaava paivi.korkeakangas@sol-kaihdin.fi

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:

 • Tarkistusoikeus
 • Oikaisuoikeus
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Poisto-oikeus

Mikäli haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, ole yhteydessä rekisteri yhteyshenkilöön pekka.kivilompolo@sol-kaihdin.fi tai 03 3138 0900

 

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

Sol-Kaihtimen / tietosuojasta vastaava Pekka Kivilompolo tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.

Rekisteriseloste on päivitetty 24.5.2018

 

 

0

Ostoskori